Os Heroes renacen

294

HeroesO creador e produtor executivo da série Heroes, Tim Kring, está a planear Heroes: Reborn, unha minisérie de 13 episódios que se emitirían en 2015 e que podería servir para relanzar a franquía. A série utilizaría un novo arco argumental, pero os detalles sobre a história e mais os persoaxes están ainda sen desvelar. Agárda-se que alomenos un dos actores da série orixinal apareza nesta nova etapa.