Genndy Tartakovsky abandoa Popeye

811

PopeyeO realizador Genndy Tartakovsky ven de revelar que xa non está vencellado ao relanzamento da franquía de Popeye pola Sony Pictures, por mor de cámbios internos nos estudos, segundo dixo el mesmo: “Eu gostaba moito do que estabamos a facer, pero os estudos fixeron cambios e xa non sei se queren facer o Popeye que eu quero facer“.