Filme de Bioshock?

442

Corre o rumor de que unha compañía “das grandes” está proxectando adaptar ao cinema o popular videoxogo Bioshock da empresa 2K. O rumor inclúe o detalle de que seica o filme podería utilizar unha tecnoloxía semellante á de 300 de Zack Snyder.