Un novo Profesor Chalado

402

A Universal e mais a Imagine Entertainment están nas primeiras fases de desenvolvemento para unha nova entrega da súa saga do Profesor Chalado, na que será a terceira parte deste remake do clásico de 1963 que interpretara Jerry Lewis. Ainda non hai guionistas nin guión, e os estudos están á procura dun.

Ainda que xa pasaron oito anos dende a última entrega do Profesor Chalado, os executivos están interesados en facer unha nova película que dea continuación á anterior, que foi O Profesor Chalado 2: Os Klump.

A segunda parte, coma a primeira, centrába-se en Sherman Klump, un científico amable pero moi groso (interpretado por Eddie Murphy) que se volve insoportábel após de probar unha cura que el mesmo creou para a obesidade. No segundo filme, que incluía a moitos dos membros da súa família (todos eles interpretados asemade por Murphy), o que procuraba Klump era a eterna xoventude.

O própio Murphy ainda non está vencellado a este proxecto. A súa participación ficará no suspenso até que se coñezan os nomes do guionista e do director.