Halo Infinite

410

XBOX / HALO INFINITE. Os Desterrados derrotaron ás forzas do UNSC e tomaron o control do misterioso Zeta Halo, ameazando á supervivéncia da humanidade. Cando toda esperanza perdeu-se e o destino da humanidade pende dun fío, o Xefe Mestre regresa para se enfrontar ao inimigo mais cruel posíbel. A partir do 8 de decembro de 2021!