Mais de tres horas de Avatar 2

397

AvatarA primeira das catro secuelas previstas de Avatar, Avatar: The Way of Water, terá unha duración de 190 minutos (tres horas e dez minutos), o que supón média hora mais cá orixinal, aínda que catro minutos menos que Titanic. Aínda que a Disney non fixo pública a duración, esta deu-se a coñecer cando o filme recibiu a cualificación oficial para maiores de 13 anos. Avatar: The Way of Water estréa-se o 16 de decembro.