Renfield

270

UNIVERSAL PICTURES / Renfield. Nesta comédia de acción con monstros, Nicholas Hoult interpreta a Renfield, o torturado axudante do xefe mais narcisista da história, Drácula (Nicolas Cage). Renfield está obrigado a atopar as preas do seu amo, pero agora, após de séculos de servidume, está disposto a saír da súa sombra. Nos cinemas a partir do 14 de abril.