Elemental

284

PIXAR / Elemental. O novo filme Elemental da Disney e a Pixar transporta aos espectadores a un lugar extraordinário chamado Element City, onde viven e traballan os elementos: aire, terra, auga e lume. Con Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie del Carmen, Shila Ommi, Wendi McLendon-Covey, Catherine O’Hara, Mason Wertheimer e Joe Pera, dirixidos por Peter Sohn. Nas salas de cinema a partir do 16 de xuño.