A Amazon recupera a He-Man

209

He-ManApós de que a Netflix cancelara o proxecto dun filme de Masters of the Universe con acción real no pasado mes de xullo, a MGM Studios da Amazon semella interesada en resucitar a ideia. A Netflix gastara só na preprodución 30 millóns de dólares mentres que o orzamento subira por riba dos 200, e agora a Amazon quere facelo por tan “só” 170, pero aínda con Kyle Allen de protagonista e os irmáns Adam e Aaron Nee de directores. A intención sería estrear tamén nas salas de cinema.