Sting

126

WELL GO USA / Sting. Unha fría e tormentosa noite en New York, un obxecto misterioso cae do ceo e entra pola fiestra dun edifício de apartamentos. É un ovo, e del xurde unha pequena araña. A criatura é descuberta por Charlotte, unha nena de doce anos obsesionada cos cómics e que se sente illada nun mundo de seu. Os seus pais están distraídos co novo bebé e se esforzan por sacar á família adiante, deixando que Charlotte garde en segredo á araña coma unha mascota, á que chamará Sting. A estrea, o 12 de abril.