Secuela de Sleep Dealer

266

Alex Rivera, o realizador que dirixiu e co-escribiu o guión do filme independente de ciéncia-ficción Sleep Dealer, confirmou nunha recente entrevista que xa ten ideias para unha secuela. Sleep Dealer narra un futuro no que a tecnoloxía permite aos traballadores pilotar avións de combate remotamente ou mesmo traballar na construción virtualmente grazas a nodos implantados nos seus corpos. O auga converteu-se nun ben escaso e as grandes empresas controlan os recursos.