Star Trek vai pisando forte

318

Os primeiros dados de despacho de billetes indican que o filme Star Trek de J.J. Abrams converteu-se xa no que mais recadación fixo no que levamos de ano 2009, sobrepasando a Monstros contra Áliens. X-Men Origins: Wolverine está no terceiro lugar desta listaxe provisória e dada a coñecer o mércores.