A Guerra Mundial Robótica

348

Jerry Bruckheimer ven de se facer cos dereitos sobre a novela gráfica World War Robot para adapta-la ao cinema. A história é narrada nun diário de guerra por participantes de ambos os dous bandos, centrándo-se nun pequeno grupo de humáns e de robots que loitaron nunha guerra por controlar o planeta, a Lúa e Marte. Ashley Wood é o autor desta história.