Código Fonte

A Universal ven de contratar a Shane Abbess para que dirixa Source Code, un thriller de ciéncia-ficción que a empresa produtora de Mark Gordon financiará para os estudos. O director australiano fixo Gabriel, o seu primeiro filme, por menos de 125.000 euros. Source Code é unha história escrita por Ben Ripley, e durante algún tempo comentára-se a posibilidade de que Topher Grace fose a protagonista.