Candidatos dos prémios Ignotus 2009

370

Rematada a primeira fase dos prémios Ignotus, organizados coma sempre pola Asociación Española de Fantasía, Ciéncia-Ficción e Terror (AEFCFT) e votados polos seus membros, xa podemos coñecer os finalistas nas diversas categorías, que tedes no enderezo Web da páxina oficial da asociacion.