Fracaso de Imagi Studios

308

Os estudos de cinema con sede en Hong Kong Imagi Studios (TMNT, Astro Boy) veñen de pechar as súas portas definitivamente, para tentar asemade preservar o capital, a liquidez e mais o valor das accións da súa empresa matriz. Dende a súa creación, os estudos estiveron ao borde da creba, e o fracaso de Astro Boy foi o golpe definitivo. Agora continuarán desenvolvendo ideias e filmes só para o mercado chinés, onde a calidade carece por completo de importáncia. Un dos primeiros proxectos en caer no esquecemento será Gatchaman (A Batalla dos Planetas).