A derradeira ecuación de Einstein

276

Albert EinsteinO director Sascha Penn adaptará a novela do debutante Stuart Gibbs The Last Equation para a Lionsgate. Nesta novela, o mistério rodea a Pandora, a derradeira ecuación de Albert Einstein. A ecuación Pandora tiña o potencial de resolver os problemas enerxéticos do mundo, pero simplificando tan drásticamente a produción de enerxía nuclear que calquera podería fabrica-la comodamente na súa própria casa, o que incluiría armamento atómico. Por mor dos riscos, Einstein agochou ou destruiu a ecuación antes da súa morte.

O filme terá lugar no presente, cando o governo ve-se obrigado a recrutar a un criminal fuxido da xustiza e mais a un xénio matemático para evitar que a ecuación caia nas mans equivocadas.