Propaganda antisoviética

308

Entre as escasas persoas que non teñen previsto ir ver Indiana Jones e o reino da caveira de cristal están os membros do afortunadamente pequeno partido comunista de Rúsia, que ven de condear o filme coma “propaganda antisoviética” e que “distorsiona a história” e pediu que fora prohibido nos cinemas rusos.