A Guerra Mundial Z

404

A Guerra Mundial Z, un best-seller de ciéncia-ficción escrito en 2006, é a aposta editorial do mes de maio da Almuzara. Tráta-se dunha obra de Max Brooks, fillo do director de cinema Mel Brooks, escrita coma se se tratara dun documental de ficción no que se narra a última guerra mundial que enfrentou a humanos e zombis. Paramount Pictures e a produtora de Brad Pitt realizan actualmente o proxecto para levar á pantalla grande esta história.