Blomkamp adicará-se a Elysium

344

A princípios da semana rumoreou-se sobre a posibilidade de que Neill Blomkamp (District 9) fose o candidato a dirixir O Hobbit. Pois seica non hai ren diso, e en cámbio, Blomkamp está adicado ao seu seguinte proxecto de ciéncia-ficción e terror: Elysium, que podería escomezar a se rodar en outono. O único que se sabe polo de agora sobre o argumento é que a história estáambientada noutro planeta nun futuro moi afastado.