Prémio Alberto Magno

377

Ven de se convocar a XX edición do certame literário Alberto Magno de Ciéncia-Ficción, organizado pola Faculdade de Ciéncia e Tecnoloxía da Universidade do País Basco. Este é o concurso máis antigo de Ciéncia-Ficción e Fantasía de España, e está aberto á presentación de relatos en euskera ou español até o vindeiro 11 de outubro. O fallo da XX edición fará-se público o 13 de novembre. O primeiro prémio está dotado con 3.500 euros.