Nacen os Contos Estraños

299

Ven de nacer Contos Estraños, un proxecto galego que se xera coa intención de se converter nunha colección de libros, que non revistas, debido o seu formato de arredor das 150 páxinas e a intención de facer perdurar a súa estancia nos andeis das librarías. Polo tanto quedará case exenta de publicidade e de distribución no circuíto comercial de quiosco. Mais información no seu sítio Web: contosestranhos.blogaliza.org.