Cameron fala sobre Fantastic Voyage

355

James Cameron confirmou que o traballo do remake de Fantastic Voyage está feito en 2/3 partes xa e que esta versión será moito mais emocional có orixinal de 1966: “din-lle ao director Shawn Levy a miña ideia de como habería que transformar isto nunha história de amor e realmente estivo de acordo con ela“. A história será a dun médico con problemas no seu matrimónio que é miniaturizado e inxectado no corpo da súa esposa para poder salvar a súa vida.