XVII Convocatória do Pablo Rido

397

Ábre-se o prazo de apresentación de orixinais para a decimosétima edición do prémio Pablo Rido de relato fantástico. Esta convocatória é moi especial xa que será a derradeira que organizará a Tertúlia Madrileña de Literatura Fantástica após de dezasete anos adicada a elo.

O Prémio Pablo Rido é un certame totalmente independente, convocado pola TerMa (Tertúlia Madrileña de Literatura Fantástica) e non está vencellado a ningún interese editorial ou de grupo. Os xurados son elixidos entre especialistas, profesionais e afeccionados do xénero e, para salientar a absoluta independéncia do prémio, a sua dotación económica procede das aportacións vontárias de afeccionados, na sua maioría dos asistentes ás xuntanzas semanais da TerMa.