666 Park Avenue

370

A canle de televisión ABC ven de se facer cos dereitos de 666 Park Ave., unha nova série de episódios dunha hora de duración orixinal dos mesmos produtores de The Vampire Diaries. A série está baseada nos libros de Gabriella Pierce sobre unha parella de chega a New York para se facer cargo dun edifício de apartamentos onde vários dos residentes fixeron pactos co demo. Polo de agora a ABC xa encargou un episódio piloto.