Os fans queren regresar a Barsoom

302

Ainda que o desempeño no despacho de billetes de John Carter está a ser un fracaso (tan só 100 millóns de dólares sobre os 600 previstos) xa hai un grupo de fans que están a asinar unha petición á Disney para que faga unha segunda parte. Mentres, na Disney están a decidir quen é o culpábel do desastre e todas as miras apuntan ao director, o novato Andrew Stanton.