Minotauro 2008

302

Ven de se convocar unha nova edición do prémio Minotauro de novela inédita de ciéncia-ficción, fantasía ou terror en español e que está dotado con 10.000 euros. A data límite de recepción de orixinais é o 5 de novembro de 2008, e o fallo do xurado terá lugar no primeiro trimestre de 2009. A obra gañadora o ano pasado foi El libro de Nobac, de Federico Fernández Giordano.