O galego xa non é rendíbel

801

Indiana JonesNunha era na que a meirande parte dos espectadores reclaman máis cinema en versión orixinal, hai quen ainda láia-se porque Indiana Jones non falará nunca en galego. E é que o último filme desta popular saga non foi traducida porque a Xunta renúncia a dobrar os filmes á nosa língua. Asi o explicou a Secretaría Xeral de Política Lingüística, que se decanta por se centrar na Internet e nos telefones móbeis como médios para potenciar o galego. A razón argumentada é que dobrar os filmes é demasiado caro.

A lei do mercado foi o motivo que esgrimiu a Xunta a se decantar por recorrer a outros suportes menos caros. Asi, as actuacións agora destinadas a potenciar o galego nas salas de cinema mudarán-se por outras destinadas á Internet e á telefonia móbil. Blogues e páxinas Web persoais serán algúns dos obxectivos de Política Lingüística.

Cuestións coma o alto prezo esixido para a dobraxe de filmes ou a dificuldade de predicir se un filme será ou non comercial converteron ao cinema nun “eido non seguro” que se ve ameazado polas novas tecnoloxias do audiovisual.

As produtoras tampouco se arriscan. A falla de compromiso do sector cinematográfico é outra das causas expostas pola Xunta para explicar que non se continue coa dobraxe en galego ainda que seguirán “recadando apoios” cara novos estreas.

Ao cinema tamén se soma o formato DVD, o cal tampouco estará subvencionado polo Governo autonómico en matéria de promoción do galego, xa que abraiantemente considera que está “destinado á extinción“.

Estes motivos foron expostos pola Secretaría Xeral de Política Lingüística após de que un deputado rexionalista preguntase polas razóns que impiden que o filme Indiana Jones e o reino da caveira de cristal se proxecte en galego. O deputado lembrou que o Plan Xeral de Normalización Lingüística obriga a dobrar alomenos dez filmes ao ano que teñan posibilidades de seren comerciais.

O ano pasado xa non se chegou á decena, e ningún dos filmes dobrados tivo interese algún para o espectador.