International Speculative Fiction

242

Non sería xenial poder lér ciéncia-ficción non anglófona de xeito regular e gratis? Pois agora é posíbel grazas a International Speculative Fiction, o novo proxecto de Roberto Mendes. Tráta-se dun e-zine trimestralque publicará soamente autores cuxa língua orixinal non sexa o inglés, con tres ou catro contos por número, artigos e entrevistas.