396

Daniel Craig ven de desmentir que as seguintes entregas da saga de James Bond vaian compartir un argumento dividido ao longo de dúas películas: “Non, non sei de onde saiu iso. É imposíbel facer dúas partes. Só podemos facer unha película cada vez, leva seis meses roda-las“.