Condicións de cópia e distribución

NOVA FANTASIA decidiu acoller-se á licenza

CREATIVE COMMONS LOGO

Creative Commons

para que te sintas libre de:

  • Copiar, distribuír e comunicar públicamente a nosa obra
  • Facer obras derivadas

Baixo as seguintes condicións inescusábeis:

Recoñecemento: Debes recoñecer e citar-nos como autores e, no caso de que sexas unha páxina web, enlazar á URL orixinal.

Compartir baixo a mesma licenza: Se alteras ou transformas esta obra, ou xeras unha obra derivada, só podes distribuír a obra xerada baixo unha licenza idéntica a esta

E co seguinte caso particular: Esta licenza non se aplica aos contidos publicados por NOVA FANTASÍA procedentes de axéncias de prensa. Tampouco aos contos e relatos de autores que non sexan membros da redacción de NOVA FANTASÍA. Para reproducir os devanditos contidos precisarás o consentimento dos terceiros.

Isto é só un resumo do texto legal. A licenza legal, á que deberás engadir as “condicións” e mais o caso particular, está dispoñíbel neste enderezo.